wewnętrzne małżeństwo – prawdziwa więź

„Bycie dotkniętym przez Nią jest początkiem powrotu do domu. Na tej ziemi jest grupa kobiet, które niosą płonące pochodnie dla ewolucji ludzkości. Te kobiety są jak rzadkie, unikatowe, cenne klejnoty starożytnego kobiecego ducha. Te kobiety mają więcej odwagi, odporności i wytrwałości, niż jest to wyobrażalne. Te kobiety po cichu przeszły przez tysiące lat, aby się…

Czytaj więcej

nadstawdrugipoliczek

Świadomość to działanie, nie puste obietnice czy zapewnienia….. To otwarta przestrzeń…. na WSZYSTKO, a nie wygodna wybiórczość czy ukrywanie się, brak odpowiedzialności czy ucieczka od niej…. w to co łatwiejsze…. Nie sztuka rozpalić nowe ognisko na zgliszczach czyjejś krzywdy – sztuka to utrzymać ogień, tam gdzie jest prawdziwy potencjał. Jeśli nie dźwigasz siebie, nie uniesiesz…

Czytaj więcej

potęga autentyczności

Silni i autentyczni ludzie wspierają innych z przyjemnością, z pasją, bez łamania energetycznych zdrowych zasad. Nie robią tego na siłę, aby kompensować swoje własne braki, bo są pełni, mają zdrowe poczucie własnej wartości, nikt nie jest dla nich ani konkurencją, zagrożeniem, złodziejem, oszustem, etc . Tacy ludzie wiodą spełnione życie pod każdym względem, dlatego, że…

Czytaj więcej

moc=odpowiedzialność

Od zarania dziejów człowiek chciał mieć pewność dokąd zmierza, czy jego wybór swojej własnej ścieżki jest słuszny, szukał potwierdzenia obserwując naturę, radząc się zaufanych osób (starszyzna plemienna, szamani, kapłani, wyrocznie), zapominając o swoich darach, w które wyposażyło go Źródło – BEZBŁĘDNEJ INTUICJI, własnej mocy kreacji swojej rzeczywistości, wolnej woli i unikalnych zdolności energetycznych, i własny…

Czytaj więcej