Polityka prywatności zaktualizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest FUH Paulina Milewicz z siedzibą w Kretominie, ul. Porzeczkowa 8,NIP: [669-151-49-10]. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na kontaktowym jak i przekazane przez użytkownika na potrzeby złożenia zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na Platformie GetResponse, odpowiedzialnej za dostarczanie newslettera i osób zapisanych na webinar.
 8. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] zapisałeś się na webinar.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: admin@dostrojonadusza.pl.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17. Witryna [www.dostrojonadusza.pl] używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i usuwania danych osobowych pozyskanych od użytkowników przez operatorów niniejszego Serwisu internetowego, którym jest: Usługowo–Handlowa Paulina Milewicz z siedzibą w Kretominie (NIP: 669-151-49-10). Czynności te wykonywane są zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu internetowego, użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. wypełniając formularz kontaktowy). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich umieszczenie w formularzu kontaktowym i przesłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oznacza zgodę na ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez operatorów serwisu.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego. Dane te mają także na celu ułatwienie nawiązania kontaktu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez zgody użytkownika.
Operatorzy serwisu mogą przekazać dane osobowe podmiotom trzecim tylko wówczas gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę
b) wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
c) jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań,
d) dane są przekazywane pracownikom bądź współpracownikom operatorów Serwisu.
Operatorzy Serwisu zapewniają użytkownikom Serwisu prawo wglądu do własnych danych, prawo odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
Operatorzy Serwisu dochowują należytej staranności w celu uniemożliwienia dostępu do danych użytkowników Serwisu osobom nieupoważnionym.

Czym są pliki cookies?

Niniejszy serwis internetowy korzysta z plików cookies. Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
Pliki cookies zapisywane są przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika i następnie serwery mogą odczytać przechowywane dane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego z serwisem internetowym. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp są operatorzy serwisu.

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są do prawidłowego funkcjonowania oglądanej przez użytkowników strony internetowej jak również do gromadzenia anonimowych statystyk zachowań odwiedzających ją użytkowników internetu. Umożliwiają udostępnienie wielu ułatwień w korzystaniu ze strony internetowej np. zapamiętywania zawartości danych w formularzach. Służą także określaniu profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Czy używamy plików cookies podmiotów trzecich?

Tak, korzystając z naszych stron możesz otrzymać ciasteczka od podmiotów trzecich, w szczególności Google (system statystyk Google Analytics, Google Map interaktywna mapa), Facebook (funkcje społecznościowe). Rekomendujemy zapoznanie się z politykami prywatności plików cookies wymienionych podmiotów.

Zmiany ustawień oraz usuwanie plików cookies

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
W celu zmiany sposobu przechowywania plików cookies lub całkowitego ich zablokowania należy skorzystać z odpowiednich opcji ustawień przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych na niniejszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym operatorzy serwisu będą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Zmiana polityki prywatności

Operatorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkich użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej: admin@paulinamilewicz.pl